PORTADA > Com programem: Vida quotidiana i projectes.

Com programem: Vida quotidiana i projectes.

Programar a l'escola bressol va molt més enllà del compliment del currículum, implica reflexió, explicitar les intencions educatives, la concreció i organització de les activitats de la vida quotidiana, de les rutines, les relacions, les propostes, els espais, la selecció de materials... per tal que tot plegat garanteixi un plantejament educatiu d'escola.
Així doncs considerem les programacions com a necessàries i pròpies d'un model educatiu de qualitat.

En la nostra programació no hi ha una referència explícita (que si implícita) als continguts, doncs entenem que és a partir de la planificació de les propostes i del dia a dia que aquests van sorgint, ja sigui en moments quotidians (dinant, rentant mans, jugant lliurement) com en activitats proposades (música, experimentació, sortides, contes, art, etc.) i que per tant variaran en funció de les característiques, dels interessos o del moment de cada grup.

La programació també contempla  les capacitats que anem reforçant en cada proposta o situació quotidiana, quins objectius volem aconseguir i quins seran els indicadors d'avaluació on fixarem la mirada.

Aquesta programació doncs és el marc de referència per a cada un dels grups d'edat, un marc, flexible i reflexionat,  que tots els membres de l'Equip educatiu tenim present per tal d'enfocar l'acció educativa de manera conjunta  i mantenir una línia educativa d'escola.

Al Cirerer la programació parteix de dos grans eixos:

a) Les rutines i activitats quotidianes
La concreció i organització de les diferents situacions d'aprenentatge, a partir de les activitats quotidianes (alimentació, descans, higiene, joc, acollida, propostes específiques, tallers, etc.)

b) Projectes. Propostes transversals

Comparteix: