PORTADA > Documentació pedagògica fotogràfica

Documentació pedagògica fotogràfica

La documentació pedagògica és una eina clau per visibilitzar i posar en valor els processos d'aprenentatge dels infants i la tasca educativa. També és un  instrument que ens permet comunicar i transmetre la nostra cultura d'escola.

Tal i com diu Alfredo Hoyuelos, és:

“La recollida sistemàtica (a través de diapositives, fotografies, panells, vídeos, paraules dels infants, productes gràfics) dels processos educatius. És una espècie de crèdit o testimoni (visual, audiovisual o escrit) que dona identitat i gruix cultural a la pròpia escola i als qui l’habiten. Els documents són les proves (testimonis documentals) que fan respectable el treball amb els infants i el dignifiquen donant-li memòria i consistència històrica”.

 

Comparteix: