Portada > Presentació > Metodologia

Metodologia

Les escoles bressol de Parets estem convençudes de la finalitat educativa del cicle 0 – 3 i de la importància que cada infant visqui amb plenitud aquest cicle, amb la riquesa pròpia que comporta.

Ens fonamentem en els principis de la metodologia activa. Considerem l’infant com el veritable protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Ens servim d’una metodologia que s’ha de caracteritzar per ser motivadora, afectiva i creativa, tenint en compte les característiques diferencials dels infants i una percepció constructivista de l’aprenentatge.

Els criteris metodològics en què es fonamenta l’acció educativa de les escoles bressol responen als principis d’individualització, globalització i aprenentatge significatiu.

COM TREBALLEM AL CIRERER?

Cada infant que arriba a l'escola és únic, diferent i irrepetible. D'aquest principi esdevé lògic pensar que cadascú té unes característiques i necessitats pròpies que el defineix. Respectar els trets individuals de cada infant significa donar resposta al que li és específic. Per això creiem que difícilment un únic corrent i manera de fer donarà resposta a totes les necessitats dels infants.

El terme  “eclèctic” significa   escollir el millor, extreure les aportacions més adients  de diferents contexts i combinar-los per formar  quelcom únic

Aquest és el fonament de la nostra metodològica : Mitjançant l’elecció d’aspectes valuosos de diferents mètodes , procediments  i tècniques  configurem la nostra línia d’escola  basada en aportacions de diferents corrents pedagògiques i educatives com ara:

  • Aucouturier.
  • Goldschmied.
  • Montessori.
  • Decroly
  • Malaguzzi.Reggio Emilia.
  • Lóczy
  • Vigotsky
  • Rosa Sensat ( Escola nova)

És per aquesta raó que  totes les activitats que es realitzen a l’escola  estan dotades de valor educatiu. Això vol dir que darrera de cadascuna  d’elles hi ha un objectiu clar i una metodologia  concreta que  tenen com a finalitat  el desenvolupament de les capacitats  dels infantsa . Això es reflexa en la vida quotidiana, en les propostes , temes de treball  i   en  tots els projectes  que es desenvolupen al llarg del curs

L’infant juga, observa, manipula, experimenta, descobreix... però és quan afegim la intencionalitat educativa  que   el  “joc”  es converteix en generador d’aprenentatge i vehicle per viure la màgia, la fantasia , el compartir  i el més important: estimar i sentir-se estimat.

Comparteix: