Personal

L'Equip Educatiu de l'escola.

El constituïm 11 professionals de l'educació ,totes en possessió de la corresponent titulació:

- Mestres tutores  i Coordinadora ( Diplomades en Educació Infantil) i

- Auxiliars de mestra ( Tècniques de Grau Superior d'Educació Infantil)


També hi ha el personal de cuina que els procurarà, al llarg del curs, uns àpats equilibrats i adaptats a cada edat fets a l’escola I per últim, el personal de neteja s’encarregarà que es gaudeixi sempre d’una escola neta. 

Comparteix: