PORTADA > Presentació > Trets d'identitat

Trets d'identitat

Els trets d'identitat són el marc de referència que  defineixen  el model pedagògic d'un centre.

Les escoles bressol minicipals de Parets, entenem l'educació infantil com a etapa amb personalitat pròpia que promou que l'atenció dels infants s'ha de regir per criteris estrictament educatius i no assistencials o preventius,

Tal i com regeix el Currículum i Orientacions de primer cicle d'educació infantil elaborat des del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya:

" l'objectiu principal de l'escola bressol és facilitar el desenvolupament integrals dels nens i les nenes, procurant que tinguin suficients oportunitats per desenvolupar el més ampliament possible les saves capacitats i col.laborar en la seva educació, donant-li a connèixer, ni que sigui de forma molt incipient, alguns dels instruments i produccions culturals, normes, costums i valors de la societat en què viuen".

Destaquem tres eixos pedagògics com a trets d'identitat:

- El desenvolupament global de les capacitats intel.lectuals, motrius, socials, emocionals i afectives dels infants.

- El valor de la vida quotidiana que conforma l'eix central de l'ambient educatiu.

- El joc entès com l'activitat principal per al desenvolupament de les capacitats dels infants.

 

 

Links a les Escoles Bressol Municipals de Parets del Vallès:

Escola Bressol La Cuna

Escola Bressol El Gargot

Comparteix: