Portada > Presentació > Trets d'identitat

Trets d'identitat

Les Escoles Bressol Municipals de Parets es defineixen com a escoles:

 •  Municipal de caràcter públic, obertes a tots els infants del poble amb una clara intencionalitat educativa.
 • Que afavoreixen el desenvolyupament global de les capacitats intel.lectuals,motrius,socials,emocionals i afectives.
 • Que vetllen per la cohèrencia i la continuïtat metodològica en els diferents nivells.
 • Que tenen en compte els trets diferencials de cada infant i s'adeqüen al seu propi nivell maduratiu i ritme d'aprenentatge, i no tan sols a la seva edat  cronològica.
 • Que potenciem l'aprenentatge significatiu i progessiu que tenen com a base el joc,  l'activitat exploradora i investigadora de l'infant.
 • Convençudes que l’infant és el centre generador de la pròpia activitat educativa i que, per tant, parteixen dels principis de la metodologia activa.
 • En les quals es vetlla perquè  els seus espais generin un entorn físic segur,familiar i acollidor,propiciant un ambient educatiu càlid,afectiu i alegre que facilita un clima òptim de relació, joc i aprenentatge
 • Catalanes, arrelades al país, al poble de Parets i a les tradicions, als costums i al folklore propis de la nostra cultura.
 • Obertes a la diversitat cultural de les famílies que s’hi acullen i a la seva participació.
 • Laiques i pluralistes. Integradores, compensatòries, que ofereixen igualtat d’oportunitats, responent al dret que tenen tots els nens i les nenes  a l’educació.
 • Potenciadores dels següents valors: el respecte a l’altre, al material i al medi, la tolerància, l’estètica, l’ordre, la cooperació, la responsabilitat, la solidaritat i l’afecte entre infants i adults.
 • Formadora d'estudiants en pràctiques i tècnics de grau superior de la Llar d'infants. Les escoles tenen dissenyats un pla d’acollida i un pla de treball que faciliten l’estada dels estudiants a la nostra escola.

Links a les Escoles Bressol Municipals de Parets del Vallès:

Escola Bressol La Cuna

Escola Bressol El Gargot

Comparteix: