Pla Anual

El Pla Anual és el document que recull tot el que aquest curs es durà a terme a la nostra escola: objectius, sortides , festes, calendari, projectes, concreció de la programació, propostes d'aprenentatge, canals de comunicació amb les famílies, criteris  organitzatius  i moltes coses més…

És una guia important que garanteix el correcte funcionament de la vida de l’escola  i un valuós document d’avaluació  final ja que ens permet introduir propostes de millora per tal de garantir la continuitat de  la qualitat educativa.

Aquest document està a disposició de totes les famílies de l'escola.

 

Comparteix: