Portada > Com ens organitzem > Valors pedagògics > La relació amb les famílies

La relació amb les famílies

La família i l’escola compartim l’educació dels infants, pel que és fonamental que la relació que establim sigui en base a uns criteris comuns per actuar en la mateixa direcció, dins d’un marc de cooperació, participació i intercanvi basada en el respecte i la confiança.

A l’escola bressol:

  • Acompanyem a la família per facilitar l’adaptació dels infants.
  • Afavorim la comunicació diària amb les famílies a l’entrada i a la sortida. Un contacte permanent que suposa que les famílies poden entrar cada dia a l’aula del seu fill/a.
  • Intercanviem informació sobre l’evolució de l’infant, dels incidents, del que fa diàriament... utilitzant diferents canals pre-establerts per aconseguir pactar formes d’actuació que donin coherència a la tasca educativa.
  • Mantenim contactes al llarg de l’any a través de reunions pedagògiques, entrevistes, informes i xerrades.
  • Gaudim de les relacions plegats celebrant les festes populars, organitzades per les famílies i/o per l’escola.
  • L’AMPA i el Consell Escolar són els canals de participació de les famílies en el funcionament de l’escola.
Comparteix: